Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viễn Đông

Chúng tôi đang tìm kiếm nhân sự có năng lực, có tâm và đam mê nghề nghiệp cùng hướng đến sự phát triển song phương bền vững. Vị trí này yêu cầu nhân sự phải am hiểu các quy định hiện hành và thuần thục trong xử lý các vấn đề liên quan đến tổ chức nhân sự, hành chính của một công ty và giải quyết các công việc sự vụ với cơ quan ban ngành nhà nước. Nhân sự này sẽ được định hướng phát triển lâu dài và nhận các chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho cấp quản lý tại Công ty.