Công ty CP ĐT giáo dục và đào tạo Miền Bắc

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty CP ĐT giáo dục và đào tạo Miền Bắc chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP ĐT giáo dục và đào tạo Miền Bắc, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CP ĐT giáo dục và đào tạo Miền Bắc

Công ty CP ĐT giáo dục và đào tạo Miền Bắc được thành lập vào năm 2016 đầu tư trong lĩnh vực giáo dục. Với phương châm "Ươm mầm nhân cách - Nuôi dưỡng tài năng”. Công ty định hướng giúp trẻ có được nền tảng giáo dục toàn diện, kết hợp các giá trị truyền thống với nhận thức song ngữ và hiểu biết toàn cầu.