Công ty CP Đức Minh chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP Đức Minh, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CP Đức Minh

Công ty Đức Minh chuyên sản xuất, kinh doanh Thức ăn chăn nuôi từ 2003 đến nay; mỗi năm sản xuất và cung ứng hàng chục ngàn tấn thức ăn chăn nuôi ra thị trường trong nước. Sản phẩm của công ty ngày càng được thị trường ưa chuộng; quy mô sản xuất kinh doanh của công ty liên tục không ngừng phát triển và ngày càng khẳng định được vị thế, thương hiệu sản phẩm của mình trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm. TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG - Không ngừng cải tiến KHKT-CN, nâng cao chất lượng sản phẩm; hiệu quả đầu tư chăn nuôi. - Tất cả vì lợi ích của cộng đồng.