Công ty CP F5 Group Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty CP F5 Group Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP F5 Group Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CP F5 Group Việt Nam

F5 Group là một Tập đoàn kinh tế tư nhân tại Việt Nam.

Tập đoàn hoạt động trong những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi sau:

  • Xuất nhập khẩu, dịch vụ xuất nhập khẩu
  • Đầu tư tài chính
  • Sức khỏe
  • Dược mỹ phẩm
  • Giáo dục
  • Ngành nghề kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Công ty CP F5 Group Việt Nam Tuyển dụng