Công ty CP LESUX Thăng Long

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty CP LESUX Thăng Long chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP LESUX Thăng Long, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Công ty CP LESUX Thăng Long Tuyển dụng

Nhân viên Lễ tân

29/02/2020
Hà Nội
Toàn thời gian