Công ty CP Miway chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP Miway, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CP Miway

WeWay là app công nghệ tài trợ cho doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu ứng lương sớm của công nhân viên.

WeWay hợp tác với các doanh nghiệp đi tiên phong trong việc đem lại lợi ích gia tăng cho công nhân viên. WeWay sẽ ứng trước lương cho công nhân viên trong tháng và cuối tháng doanh nghiệp hoàn ứng cho WeWay.

Công nhân viên được tiếp cận với tiền lương sớm theo ngày công sẽ làm tăng gắn kết của nhân viên với doanh nghiệp, tăng hiệu quả công việc và làm giảm căng thẳng và lo âu nơi công sở.