TopCV sẽ tiền hành bảo trì nâng cấp hệ thống từ 00:00 ngày 28/5/2020 đến 06:00 ngày 28/5/2020. Quý khách vui lòng kết thúc thao tác và lưu dữ liệu trước thời gian này. TopCV xin trân trọng cảm ơn!

Công ty CP Savvycom chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP Savvycom, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CP Savvycom

Building premium apps and delivering smart IT solutions! That’s what we do every day. We inspire into the ideas to create apps that people will use, apps that help you gain profits, apps that top the charts. We love new challenging ideas & working alongside creative minds, so that we opened up the most exclusive co-working space here. Savvycom is the leading software company that specializes in web and mobile application development for startups and SMEs. At Savvycom, we offer full service of web, cloud & mobile application development and also smart IT solutions which renders turnkey IT services for all types of clients: from start-ups to leading brands. Till now, we have successfully delivered over 200 premium mobile apps, E-commerce sites and IT solutions for diverse range of clients across assorted industry sectors.