CÔNG TY CP SG FINTECH chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CP SG FINTECH, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CP SG FINTECH

Được thành lập vào cuối năm 2018, SG Fintech là một hệ thống mạng lưới tài chính trên nền tảng công nghệ chuyên cung cấp các sản phẩm, lĩnh vực kinh doanh mới và các giải pháp/dịch vụ tài chính minh bạch, hiệu quả, thuận tiện với chi phí thấp hơn so với các dịch vụ và kênh phân phối truyền thống.