Công ty CP Tập đoàn Hà Nội (Hanoi Group)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty CP Tập đoàn Hà Nội (Hanoi Group) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP Tập đoàn Hà Nội (Hanoi Group), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CP Tập đoàn Hà Nội (Hanoi Group)

Hoạt động từ những năm đầu thập niên 90, bắt đầu xây dựng uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực xây dựng, Hanoi Group dần phát triển lớn mạnh hơn trong các lĩnh vực như đô thị, y tế, giáo dục, xây dựng đội ngũ phát triển.