Công ty CP Tập Đoàn Hừng Đông Group

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty CP Tập Đoàn Hừng Đông Group chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP Tập Đoàn Hừng Đông Group, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CP Tập Đoàn Hừng Đông Group

Hừng Đông Group- Đơn vị tư vấn phát triển và phân phối dự án.
? Khu đô thị Danko City Thái Nguyên
? Chùa Hang – TP Thái Nguyên

Công ty CP Tập Đoàn Hừng Đông Group Tuyển dụng