CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MINH TUỆ

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MINH TUỆ chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MINH TUỆ, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN MINH TUỆ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Tuệ (MiTC Group) là một trong những nhà cung cấp giải pháp Chính phủ điện tử và Hệ thống thông tin địa lý (GIS) tại Việt Nam, là đối tác trực tiếp triển khai Hệ thống kết nối quốc gia (NGSP). Giải pháp MiTC-EGOV và MiTC-GIS được phát triển theo kiến trúc SOA dựa trên nền tảng công nghệ của Microsoft và nguồn mở mới nhất với các sản phẩm tiêu biểu như:

- Hệ thống kết nối, liên thông các HTTT ở trung ương và địa phương (NGSP)

- Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ/Tỉnh (LGSP)

- Cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công

- Hệ thống điều hành tác nghiệp (quản lý văn bản, văn phòng điện tử, một cửa...)

- Hệ thống GIS quản lý môi trường, quản lý quy hoạch

Giải pháp của MiTC đã được lựa chọn và ứng dụng thành công cho một số khách hàng lớn như:

- Bộ Thông tin và truyền thông

- Đài truyền hình Việt Nam

- Học viện Hồ Chí Minh, học viện báo chí

- Tỉnh Lào Cai, Yên Bái...