Công ty CP TechEvo chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP TechEvo, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CP TechEvo

"Our mission is to empower companies of all sizes to achieve rapid and sustainable growth".

TechEvo meaning Technological Evolution expresses the desire of exploring and researching new methods to improve the better living standard and advanced working environment.

TechEvo was born for the purpose of leveraging the industry of marketing technology. We are a relatively new establishment but our leaders are experienced enough to have past cooperation with major companies in Vietnam and other international corporations.

Website: http://www.techevo.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/techevo.vn/

Email: info@techevo.vn - hr@techevo.vn