Công ty CP Thế Giới Số Digiworld

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty CP Thế Giới Số Digiworld chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP Thế Giới Số Digiworld, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CP Thế Giới Số Digiworld

Established in 1997, Digiworld has been in top 3 biggest ICT distributors in Vietnam. Digiworld is strong with state-of-the-art IT system and the group of veteran in market analysis, marketing, sales, logistics and after sales service, who can provide the top quality market penetration and market expansion immediately and fully.
Digiwold is listed in Top 50 Vietnam Brand from UK’s Brand Finance, VNR500 (Top 500 biggest companies based on the revenue in Vietnam) continuously from 2007 to 2015.
Over 18 years of trust, Digiworld has been the Authorized Distributor of IT and mobility product for more than 24 world famous brands. Digiworld has a nationwide cover 63 provinces distribution channel of 6000 Resellers.
Digiworld is actively realizing the Mission “ELEVATING VIETNAM – Nothing is impossible”
Visit us at www.digiworld.com.vn

Công ty CP Thế Giới Số Digiworld Tuyển dụng