Công ty CP Thời Trang Sơn Kim

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty CP Thời Trang Sơn Kim chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP Thời Trang Sơn Kim, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CP Thời Trang Sơn Kim

Công ty chuyên về hàng thời trang nhãn Vega, Jockey, Dickies