Công ty CP TM CTI Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty CP TM CTI Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP TM CTI Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CP TM CTI Việt Nam

Sứ mệnh của CTI là: “Góp phần định hình một nền kinh thương mới tại Việt Nam thông qua việc cung cấp các giải pháp, đào tạo, tư vấn, nghiên cứu và xuất bản nhằm phát triển năng lực cá nhân, năng lực chuyên môn và nền tảng văn hóa cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng”.