Công ty CP Triax Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty CP Triax Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP Triax Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CP Triax Việt Nam

Công ty CP Triax Việt Nam là công ty chuyên về công nghệ, một trong những Công ty tiên phong ứng dụng Công nghệ vào cuộc sống. Triax hiện đang triển khai dự án: Thanh toán cho các đơn vị. Dự án được sự tham gia của các ngân hàng cùng vốn đầu tư của các quỹ đầu tư. Sản phẩm thanh toán sẽ mang tới các tiện ích thanh toán hiện đại nhất cho thi trường tài chính, tiêu dùng tại Việt Nam.