Công ty CP Vinagor chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP Vinagor, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CP Vinagor

Là công ty chuyên cung cấp nhân lực trong lĩnh vực Công nghiệp và Nông nghiệp, là đối tác của công ty Vineco-thành viên tập đoàn Vingroup