Công ty cp xnk xd Hoàng Mai

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cp xnk xd Hoàng Mai chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cp xnk xd Hoàng Mai, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cp xnk xd Hoàng Mai

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Hoàng Mai, được thành lập ngày 29 tháng 5 năm 2009. Với sự tận tình và kinh nghiệm của Ban giám đốc, của tập thể cán bộ công nhân viên của công ty, lúc này công ty đang từng bước đạt được những thành tựu đáng kể chủ yếu là: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và đô thị , xây dựng các công trình công nghiệp, xây dựng cầu cảng, giao thông, thuỷ lợi, các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường.Ngoài ra công ty đã đi vào sản xuất cấu kiện bê tông, kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng, tạo lập cơ sở kết cấu hạ tầng hiện đại cùng với sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá, góp phần thúc đẩy nhịp độ tăng trưởng của kinh tế đất nước, nhằm từng bước đuổi kịp và hoà nhập vào cảnh quan chung của thế giới.