Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Bắc

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Bắc chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Bắc, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Bắc

Công ty CPTM Bia Sài Gòn Miền Bắc là thành viên của Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn- một trong những doanh nghiệp lớn nhất cả nước về sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực đồ uống. Với mức tăng trưởng sản lượng ngày càng tăng qua các năm, công ty đã góp một phần không nhỏ trong việc xây dựng hình ảnh Bia Sài Gòn trong lòng người dân tại các tỉnh, thành phố phía Bắc. Bên cạnh nỗ lực trong kinh doanh, công ty luôn mong muốn tìm kiếm được những cá nhân có trình độ, năng động, sáng tạo, "làm được việc" để xây dựng đội ngũ nhân viên ngày càng chuyên nghiệp hơn đưa thương hiệu Bia Sài Gòn lớn mạnh không ngừng trong nước và quốc tế.