CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Quản lý ,lưu trữ,sổ sách giấy tờ,hồ sơ

- Theo dõi kế hoạch hoạt động trong tuần và báo cáo tình hình với cấp trên

- Xử lý các công việc theo yêu cầu của quản lý

- Chăm sóc khách hàng và theo dõi hoạt động chung của nhân viên.

- Chuyển phát thư tín, điện khẩn, giấy tờ xuất, nhập, tồn của tổ chức

- Quản lý ,thu mua,cung cấp các nhu yến phẩm và thiết bị văn phòng phẩm trong Công ty.

- Hỗ trợ phòng Nhân sự,lễ tân và các công việc văn phòng khác

- Công việc được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn