CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN TÍN THÀNH

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN TÍN THÀNH chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN TÍN THÀNH, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN TÍN THÀNH

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN TÍN THÀNH

* Sứ mệnh : Xây dựng Tín Thành Group thành một công ty tư vấn Luật, Kế toán, dịch vụ Thuế, tư vấn thành lập doanh nghiệp và đầu tư, sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp, có quy mô lớn, dịch vụ có chất lượng cao và giá cả phù hợp.

*Tầm nhìn chiến lược : Tín Thành Group không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ của toàn thể cán bộ nhân viên để Tín Thành trở thành một thượng hiệu có uy tín, trong lĩnh vực Luật, Kế toán, dịch vụ Thuế, tư vấn thành lập doanh nghiệp và đầu tư, sở hữu trí tuệ.

* Gía trị cốt lõi : Tín Thành Group luôn xây dựng nguồn nhân lực có kiến thức và trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, thường xuyên được cập nhật thông tin chuyên ngành để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN TÍN THÀNH Tuyển dụng