Công ty điện tử Đan mạch (Sonion)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty điện tử Đan mạch (Sonion) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty điện tử Đan mạch (Sonion), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty điện tử Đan mạch (Sonion)

Chuyên sản xuất thiết bị âm thanh siêu nhỏ và vi cơ điện tử

Doanh nghiệp Khu CNC TPHCM, Amcham, NordCham

Công ty điện tử Đan mạch (Sonion) Tuyển dụng