Công ty Du Lịch Tầm Nhìn Việt

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Du Lịch Tầm Nhìn Việt chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Du Lịch Tầm Nhìn Việt, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Du Lịch Tầm Nhìn Việt


Nguyen Art Gallery is an Art Gallery for original and quality Vietnamese paintings.

Nguyen Art Gallery is one of the Top 10 Best Fine Art Galleries in Hanoi. The name Nguyen Art means “Original Art”. The Gallery’s objective is promoting quality arts from Vietnamese artists. Almost artworks in our Gallery are oil on canvas paintings and lacquer paintings. The Gallery focuses on emerging Vietnamese artworks. Their works express and communicate the imaginative aspects of their culture and reflect concerns that range broadly from the spiritual and aesthetic to the social and political.