CÔNG TY DƯỢC PHÂM HÀ TÂY

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY DƯỢC PHÂM HÀ TÂY chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY DƯỢC PHÂM HÀ TÂY, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY DƯỢC PHÂM HÀ TÂY

Chuyên sản xuất về dược phẩm

CÔNG TY DƯỢC PHÂM HÀ TÂY Tuyển dụng

Nhân viên QA

05/01/2020
Hồ Chí Minh, Bình Dương
Toàn thời gian

Nhân viên tư vấn

01/01/2020
Hồ Chí Minh, Bình Dương
Toàn thời gian