Công ty Gemsoft Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Gemsoft Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Gemsoft Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Gemsoft Việt Nam

Gemsoft Vietnam - GESOVI is a software outsourcing company founded in April 2015. The company keeps growing strongly and sustainably with the number of experienced software developers. We have developed a wide range of solutions and gained ample experience in the services we offer: Mobile application development, Web system development, and Software maintenance. Our developers have been providing software development services for a number of clients from United States and Japan.