Công ty HOM Entertainmrnt chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty HOM Entertainmrnt, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty HOM Entertainmrnt

 Công ty HOM Entertainment là công ty hợp tác dự án với VTVcab (đơn vị của đài truyền hình quốc gia VN) Chuyên về Tổ chức sự kiện.