Công ty in ấn Đại Hàn

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty in ấn Đại Hàn chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty in ấn Đại Hàn, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty in ấn Đại Hàn

Công ty chuyên cung cấp dịch vụ in ấn, photo, scan, bán các loại sách, tạp chí cho người Hàn và người Việt, thiết kế name card, catologe.