Công ty LD TNHH May mặc Hoa Hải

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty LD TNHH May mặc Hoa Hải chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty LD TNHH May mặc Hoa Hải, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty LD TNHH May mặc Hoa Hải

Công ty LD TNHH May mặc Hoa Hải được thành lập dưới hình thức liên doanh giữa Công ty Cổ phần May Hai và Hongkong từ năm 2002 (Giấy phép kinh doanh số: 0200461103) với ngành nghề sản xuất chính: Giặt Là hàng may mặc xuất khẩu.