Công ty Leo burnett chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Leo burnett, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Leo burnett

At Leo Burnett, their purpose is to be the world's best creator of ideas that truly move people... bar one. Together with their partners, they strive to put a meaningful human purpose at the center of their clients'brands to transform the way people think, feel, and ultimately behave.