Công ty liên Doanh Y học Việt Hàn

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty liên Doanh Y học Việt Hàn chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty liên Doanh Y học Việt Hàn, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty liên Doanh Y học Việt Hàn

Nhập khẩu, sản xuất các thiết bị, máy chụp X-Quang hỗ trợ chuẩn đoán hình ảnh trong y học.