Công ty luật hợp danh Phương Đông

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty luật hợp danh Phương Đông chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty luật hợp danh Phương Đông, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty luật hợp danh Phương Đông

    Hiện nay công ty luật hợp danh Phương Đông đang cung cấp dịch vụ pháp lý cho các Ngân hàng, Tổ chức Tài chính liên quan đến kiểm tra xác minh nhân thân, tiến hành các thủ tục xử lý các trường hợp vi phạm nghĩa vụ thanh toán hợp đồng tín dụng trước khi sử dụng các biện pháp pháp lý theo quy định của pháp luật, ngoài ra công ty còn đại diện các Ngân hàng, Tổ chức Tài chính thực hiện tiền tố tụng.

I. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1. DỊCH VỤ PHÁP LÝ. 

 2. HỖ TRỢ PHÁP LÝ.

3. TƯ VẤN ĐẦU TƯ.

4. SỞ HỮU TRÍ TUỆ.

5. THAM GIA TỐ TỤNG