Công ty Luật Tư vấn Thu nợ DFC

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Luật Tư vấn Thu nợ DFC chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Luật Tư vấn Thu nợ DFC, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Luật Tư vấn Thu nợ DFC

DFC là một (01) trong bốn (04) đơn vị thành viên thuộc DFC GROUP gồm các công ty thành viên như sau:

Công ty CP dịch vụ tài chính và xử lý nợ DFC

Công ty Luật TNHH Tư vấn Thu Nợ DFC

Công ty CP Bê tông Vạn Trường Thành

Công ty TNHH Khai thác quản lý nhà và Đấu giá tài sản PMA

 Các ngành nghề kinh doanh chủ yếu của DFC GROUP hoạt động trong các lĩnh vực:

Dịch vụ Tư vấn pháp lý

Dịch tư vấn, giải quyết thu hồi nợ khó đòi

Sản xuât kinh doanh bê tông thương phẩm

Đấu giá tài sản

Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Công ty Luật Tư vấn Thu nợ DFC Tuyển dụng

Leader Marketing

14/11/2020
Hà Nội
Toàn thời gian