Công ty MCom chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty MCom, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty MCom

M-Commerce là phần mềm hỗ trợ quy trình kinh doanh online thông qua Chatbot (trên Facebook Messenger) và CRM (hệ thống quản lý quy trình và nguồn lực kinh doanh). Bên cạnh đó chúng tôi cũng là đơn vị cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm cho những dự án trong và ngoài nước (mobile apps, backend, website).