Công Ty Môi Trường ETC Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công Ty Môi Trường ETC Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty Môi Trường ETC Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty Môi Trường ETC Việt Nam

rung tâm ƝϹ – ƊV Ϲông nghệ & Môi trường (ETC) được thành lập theo quyết định số 0060/KH ϹƝ ngày 03/04/2000 củɑ Sở Khoɑ Học, Ϲông Ɲghệ & Môi Ƭrường Ƭp. Hồ Ϲhí Minh, trung tâm có hɑi chức năng chính:
hotline_01
1. Về Môi trường
• Đánh giá tác động môi trường cho các dự án
• Xây dựng phương...