Công ty phân phối mỹ phẩm KOSÉ

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Có 1 lượt đánh giá và nhận xét về Công ty phân phối mỹ phẩm KOSÉ

1.0
0%
Sẵn sàng giới thiệu bạn bè
Tại sao bạn có thể tin tưởng vào kết quả đánh giá này?
Để đảm bảo tính khách quan, TopCV chỉ duyệt đánh giá nếu người đánh giá đã / đang là nhân viên của Công ty phân phối mỹ phẩm KOSÉ và được thể hiện trong CV (CV đã tạo trên hệ thống topcv.vn).
30/04/2020
"ĐA CẤP"
Điểm trung bình
1

Không sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè

Điều tôi hài lòng
Không hề có
Điều tôi không hài lòng
Khu vực đưa người vào là 3 tầng chật kín người. Theo phương thức kèm 1-1 như những chỗ đa cấp khác. Nào là bảo chỗ anh hiện tại là để phỏng vấn rồi đưa ra bên ngoài làm việc.
1
1
1
1
1