Cong ty phat trien thuong mai va xnk Viet Bac Ha

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Cong ty phat trien thuong mai va xnk Viet Bac Ha chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Cong ty phat trien thuong mai va xnk Viet Bac Ha, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Cong ty phat trien thuong mai va xnk Viet Bac Ha

cong ty hoat dong gan 10 nam . chuyen kinh doanh ve gach op lat nhap khau. cuoi 2017 da phat trien them mang phu kien xay dung.