Công ty Polaris I Vina chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Polaris I Vina, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Polaris I Vina

Công ty TNHH Polaris I Vina là công ty thương mại, nhập khẩu Mỹ phẩm make up và quần áo Gym/ Yoga từ Hàn Quốc đến Việt Nam.