Công ty Servier Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Servier Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Servier Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Servier Việt Nam


Sevier where there is love of human kind, there is also love of a medicine.

Sevier is an international pharmaceutical governed by non profit foundation, presence in 140 countries with more than 21 000 employees including close to  3000 R & D.

In Viet Nam, we are in the top 10 pharmaceutical company regarding turnover and we are established since 1992.