Công ty Sơn Kha chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Sơn Kha, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Sơn Kha

Công ty Sơn Kha hoạt động trong lĩnh vực in gia công cho các công ty may hàng xuất khẩu với các đối tác lớn: Nike, Adidas... hiện nay công ty đang có nhu cầu tuyển dụng