CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN (PTF/SEABANK)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN (PTF/SEABANK) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN (PTF/SEABANK), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN (PTF/SEABANK)

Công ty Tài chính Bưu điện là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, được thành lập và tổ chức dưới hình thức công ty TNHH Một Thành Viên với 100% vốn của NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á (SeABank). Công ty Tài chính Bưu điện được tổ chức và hoạt động theo luật của các tổ chức tín dụng, luật doanh nghiệp và các luật khác có liên quan.


Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Tài chính Hữu hạn Một Thành Viên Bưu Điện


Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Công Ty Tài Chính Bưu Điện


Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Post And Telecommunication Finance Company Limited


Tên viết tắt bằng tiếng Anh: PTF


Vốn điều lệ: VND 1,050,000,000,000 (Một nghìn năm mươi tỷ đồng).


Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm, Hà Nội.


Phone: 024.39449670


Fax: 024.39449678


Email: contact@www.ptf.com.vn


Website: www.ptf.com.vn

CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN (PTF/SEABANK) Tuyển dụng