Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB FC)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB FC) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB FC), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB FC)

Là công ty tài chính trực thuộc của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Đăng ký kinh doanh lần đầu ngày : 28/03/2017

Hơn 2 năm hình thành và xây dựng: Tiến tới mạng lưới rộng khắp ở hầu hết tỉnh thành