Công ty Tài Chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB FC)

5000+ nhân viên

Giới thiệu công ty

Là công ty tài chính trực thuộc của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Đăng ký kinh doanh lần đầu ngày : 28/03/2017

Hơn 2 năm hình thành và xây dựng: Tiến tới mạng lưới rộng khắp ở hầu hết tỉnh thành


Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

87 Nguyễn Văn Linh - Hải Châu - Đà Nẵng

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội