Công ty THHH một thành viên chế biến rác thải Sinh Hoạt Hoành Sơn

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty THHH một thành viên chế biến rác thải Sinh Hoạt Hoành Sơn chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty THHH một thành viên chế biến rác thải Sinh Hoạt Hoành Sơn, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Công ty THHH một thành viên chế biến rác thải Sinh Hoạt Hoành Sơn Tuyển dụng

Nhân viên Hành chính nhân sự tại Thái Nguyên

15/01/2020
Hà Nội, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Thái Nguyên
Toàn thời gian

Nhân viên Kế toán thuế

25/12/2019
Hà Nội, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Thái Nguyên
Toàn thời gian

Nhân Viên Kế Toán Thuế

25/12/2019
Hà Nội, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Thái Nguyên
Toàn thời gian

Giám Đốc Nhà Máy

20/12/2019
Hà Nội, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Thái Nguyên
Toàn thời gian

Nhân viên Hành chính Nhân sự

20/12/2019
Hà Nội, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Thái Nguyên
Toàn thời gian