CÔNG TY THỜI TRANG QUỲNH NHƯ

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY THỜI TRANG QUỲNH NHƯ chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY THỜI TRANG QUỲNH NHƯ, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY THỜI TRANG QUỲNH NHƯ

Tuyển các bộ phận sau:


1. Thợ may 1 kim: 40 người


2. Thợ vắt sổ: 10 người


3. Thợ cắt: 02 người


4. Thợ Kansai: 05 người


5. Thợ phụ: 05 người


6. Nhân viên kinh doanh: 03 người