CÔNG TY TÍN THÀNH chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY TÍN THÀNH, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY TÍN THÀNH

Công Ty TNHH Điện Hơi Công Nghiệp Tín Thành là doanh nghiệp chuyên sản xuất cung cấp hơi bảo hòa cho các nhà máy công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Hiện chúng tôi đang phát triển mở rộng đầu tư kinh doanh về ngành năng lượng, nong nghiệp ờ nước ngoài.

Chúng tôi rất cần những cộng sự mới có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng động và có tâm huyết với công việc.