Công ty TM Global High Technology

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TM Global High Technology chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TM Global High Technology, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TM Global High Technology

Cty TNHH GLOBAL HIGH TECHNOLOGY là công ty có vốn đầu tư Hàn quốc, chuyên về các lĩnh vực như sau: 

- IT consulting and Solution 

- Network and Communication Design 

- Server, Switch, PC, UPS and License 

- CCTV, Network, Security Construction 

- IT Maintenance and Equipment Rental especially is COPIER 

CTY là đối tác với các tập đoàn lớn như SAMSUNG, KUMHO, ORION, CSWIND, TAKWANG, GS E&C, KOLON, ...