Công ty TNHH 3M Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH 3M Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH 3M Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH 3M Việt Nam

3M Vietnam Limited, a wholly-owned subsidiary of 3M company, was established in November 1994 in Ho Chi Minh City as our 61st international company. 3M Vietnam markets nearly all of the company's major products. Major product categories include Industrial Tapes and Adhesives, Abrasives, Safety and Security Protection Solutions, Renewable Energy Solutions, Commercial Graphics, Reflective Film, Homecare and Stationery products, and Dental and Healthcare solutions. The company serves a multitude of consumer and industrial markets and is a market leader in many of these markets, which include electronics, oil and gas, shipbuilding, automotive aftermarket, construction, health care, semiconductor, aerospace, and consumer markets.

  • Consumer
  • Electronics and Energy
  • Health Care
  • Industrial
  • Safety and Graphics