Công ty TNHH A.K Systec Vina

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty TNHH A.K Systec Vina chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH A.K Systec Vina, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH A.K Systec Vina

Công ty A.K Systec Vina có vốn đầu tư

100% của Hàn Quốc, được thành lập vào

tháng 6 năm 2009 và đặt văn phòng giao

dịch tại P1202, CT6 đường Phạm Văn Bạch

Phường Yên Hòa, quận Cầu giấy, Hà

Nội.

Công ty A.K Systec Vina đang cung

cấp máy và thiết bị lọc nước gia đình và

lọc nước công nghiệp. Song song với

việc bán máy cho khách hàng, công ty

cũng đang cho các đơn vị doanh nghiệp,

xưởng sản suất tại các khu công nghiệp

thuê máy. Chúng tôi mong rằng máy lọc

nước của công ty chúng tôi sẽ đến được

với rộng khắp người tiêu dùng, góp phần

nhỏ công sức của mình trong việc đảm

bảo sức khỏe của người tiêu dùng.