Công ty TNHH Able Global chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Able Global, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Able Global

Công Ty TNHH Able Global là công ty Hàn Quốc, chuyên xuất khẩu thực phẩm Việt Nam qua Hàn Quốc và kinh doanh thực phẩm trong nước.