Công ty TNHH Acacy chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty TNHH Acacy, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty TNHH Acacy

Outsourced Salesforce of Acacy represents high standard labor force in market of Vietnam since all be carefully selected and gain professional training. This is why our clients and partners are high-profiled Groups, such as Samsung, Unilever, etc…


Công ty TNHH Acacy Tuyển dụng

Nhân Viên Admin Dự Án

19/05/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian